Op weg naar een nieuw college. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in?

Elke vier jaar wordt er een nieuw college van wethouders gevormd. Na de gemeenteraadsverkiezingen gaan de politieke partijen met elkaar in gesprek om te kijken wie er als wethouders geïnstalleerd gaan worden en welke onderwerpen zij in hun takenpakket krijgen.

Meerderheidscollege
In de afgelopen vier jaar zaten er vier wethouders in het college van de partijen CDA, VVD, D66 en PPN. Samen hebben zij een meerderheid van de stemmen in de raad. Voor de nieuwe periode moet nu dus weer gekeken worden naar de verdeling. Bij de invulling wordt meestal gekeken naar een verzameling van partijen die gezamenlijk ook de meerderheid hebben in de raad.

Puzzel om tot akkoord te komen
Maar hoe moet die verdeling dan zijn? Dat is de puzzel die door een formateur gelegd moet worden. Dat proces vraagt veel gesprekken om er achter te komen wat de standpunten van de partijen zijn en wie met elkaar wil samenwerken in een college. Vervolgens wordt daar een programma (hoofdlijnenakkoord) uit opgesteld waar in staat wat er gaat gebeuren de komende vier jaar.

Doorlopende gesprekken
Afgelopen zaterdag kwam een afvaardiging van de politieke partijen bij elkaar op de hei om hier over te praten en ook deze week zijn de gesprekken voortgezet tussen de formateur en de verschillende raaddsfracties. De sfeer was bij alle gesprekken goed te noemen.

Verdeling kan alle kanten op
De formateur is aangesteld door de raad op voordracht van Eerlijk Alternatief als grootste partij met 8 zetels , gevolgd door D66 (6 zetels), PPN (4 zetels) en de VVD (4 zetels). Maar is het dan nu ook logisch dat de grootste partijen samen in het college gaan? Dat kan, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Andere aanpak dan voorgaande keren
Het lijkt er op dat de aanpak deze periode anders is dan de afgelopen acht jaar. In 2014 en 2018 werd er al voorgesorteerd op de partijen die in het college zitting zouden gaan nemen. De basis van het college werd dus al gevormd voordat het programma bekend was.

Verkiezingsuitslag een belangrijke speler
Bert van Alphen kon vrijdagochtend enkel aan onze redactie vertellen dat ze midden in het proces zitten en dat er hard gewerkt wordt aan een programma met afspraken en dat vervolgens pas gekeken wordt welke partijen het programma gaan uitvoeren. Wel gaf hij aan dat de verkiezingsuitslag een belangrijke speler is in het spel.