Op zoek naar een nieuwe burgemeester: De profielschets

Pijnacker-Nootdorp zoekt een nieuwe burgemeester. Maandag 10 mei gaat de gemeenteraad een belangrijke stap zetten. De raad bespreekt dan in een openbare vergadering de profielschets voor de nieuwe burgemeester en biedt deze aan de Commissaris van de Koning aan.

Inwoners denken mee

In de profielschets is beschreven wat we van een nieuwe burgemeester verwachten. Ook de inwoners van Pijnacker-Nootdorp werd gevraagd mee te denken waar de nieuwe burgemeester in grote lijnen aan dient te voldoen.

Mevrouw Francisca Ravestein

De vacature ontstaat door het aangekondigde vertrek van onze huidige burgemeester, mevrouw Francisca Ravestein. Zij bekleedt het ambt in Pijnacker-Nootdorp sinds 2014. Hoewel haar ambtstermijn nog loopt tot oktober 2022, stopt mevrouw Ravestein al in januari van dat jaar, zodat haar opvolger de gelegenheid krijgt voor de verkiezingen te beginnen.

Uitkomsten enquete

Uit de enquête blijkt in het bijzonder dat onze inwoners, ondernemers en organisaties het vooral belangrijk vinden dat de komende burgemeester zich richt op:
– Alle inwoners
– Een goed en integer bestuur
– Openbare orde, veiligheid en handhaving

De belangrijkste eigenschap waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen is aanspreekbaar te zijn en zichtbaar aanwezig in de gemeente.
Klik hier voor de volledige profielschets