Oprichting Landschapsfonds Hof van Delfland

Dinsdag 31 oktober is het Landschapsfonds Hof van Delfland opgericht door de gemeenten Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Maassluis. De drie burgemeesters van deze gemeenten, Arnoud Rodenburg, Francisca Ravenstein en Edo Haan zetten hun handtekening onder de notariële akte.

Naast de drie oprichtende gemeenten kunnen alle gemeenten in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag deelnemer worden in het fonds. Het fonds is opgericht om regionale belangen te verbinden en te versterken.

Als eerste zal het fonds een programma uitvoeren dat gemeenten, terreinbeheerders en provincie Zuid-Holland voor de periode 2016-2020 hebben vastgesteld. Het gaat daarbij vooral om het behouden, verbinden en versterken van het landschap in de regio waar ook de gemeenten Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Maassluis deel van uitmaken. De komende jaren zal verstedelijking, klimaatadaptatie en energietransitie een zichtbaar beslag op het landschap leggen. Het fonds ondersteunt het gemeenschappelijke beleid van gemeenten en natuurorganisaties bij deze ontwikkelingen, maar wil ook nieuwe partners en financiers aantrekken. De provincie Zuid-Holland is nu al een van de deelnemers in het fonds.

De ondertekening vond plaats in het Gemeenlandshuis in Maassluis.