Partij voor de Dieren aan zet in Pijnacker-Nootdorp

De Partij voor de Dieren behaalt goede resultaten in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De strijd die de fractie in de afgelopen jaren zonder ophouden is blijven voeren, begint op allerlei plekken vruchten af te werpen. De aandacht voor het welzijn van dieren, voor groen en milieu neemt toe op vrijwel alle terreinen waar de gemeente zich mee bezighoudt. Dat werd eind juni onderstreept in een evaluatie van de nota dierenwelzijn en een uitvoeringsplan met allerlei verbeteringen.

Vergoedingen voor dierenopvang

Zo krijgen de wildopvangen in Delft en Den Haag nu een financiële vergoeding voor de opvang van zieke en/of gewonde wilde dieren, die vanuit Pijnacker-Nootdorp daar worden opgevangen. De vergoeding is nog niet kostendekkend, maar het is een stap in de goede richting. Het toont het belang aan dat de gemeente hecht aan de mogelijkheid om gewonde en zieke wilde dieren ergens onder te brengen waar ze professioneel worden verzorgd.

Pijnacker-Nootdorp TV sprak met fractievoorzitter Carla van Viegen:

“We zijn een serieuze partner in de raad en onze onderwerpen vinden steeds meer steun bij het college en andere fracties. Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar de volgende zaken”:

* Paddenroosters. Jaarlijks verdrinken miljoenen padden en salamanders in onze rioolputten, voornamelijk tijdens de paddentrek.
* Overlast van honden rondom de Dobbeplas. Mensen durven vaak hun hond daar niet meer uit te laten, omdat veel honden bang zijn voor de grote groepen honden.
* Schuilstallen voor weidedieren: De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een groot buitengebied. Daarom is het belangrijk om in dit gebied oog te hebben voor het welzijn van weidedieren bij slechte weersomstandigheden.
* Meer toezicht houden in de buitengebieden. We willen vaker overleg met BOA’s. Er is overlast van honden die op wild jagen, gevallen van stroperij en illegaal jagen. Daar moet veel meer controle op komen.

Er komt ook gemeentelijke voorlichting over dierenwelzijn, zoals het belang van chippen en castreren van katten en het belang van aangelijnde honden in het broedseizoen.

Hoe kijkt Partij voor de Dieren aan tegen de actuele woningbouw in de gemeente?

Carla van Viegen: “We willen niet meer bouwen ten koste van groen maar kijken naar mogelijkheden binnen de gemeente, bestaande (lege)kantoorgebouwen en leggen de focus op meer een of tweepersoonswoningen. Dit is een speerpunt waar we al jaren ons voor inzetten”.

Tevreden

Verder laat de fractievoorzitter weten blij met de verbeterpunten op het gebied van dierenwelzijn in onze gemeente. “Er zal zeker nog veel meer moeten gebeuren, maar voor nu zijn we tevreden over het uitvoeringsplan en willen we het college bedanken voor de inzet in de komende tijd.”