Partij voor de Dieren wil betere toegankelijkheid OV voor mindervaliden

Het openbaar vervoer in Pijnacker-Nootdorp moet goed toegankelijk zijn voor mindervaliden. Daarom moeten alle voertuigen en haltes die nog niet aan dat doel voldoen snel worden aangepast. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil van het gemeentebestuur weten hoe het daarmee staat.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), een samenwerkingsverband tussen 24 gemeenten in de Randstad, is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de regio, inclusief de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Sinds 1 januari van dit jaar is goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV) voor rolstoelgebruikers en mindervaliden wettelijk verplicht. Het is echter nog niet duidelijk hoeveel voertuigen en haltes in Pijnacker-
Nootdorp aan de nieuwe eisen voldoen. Daarom heeft de Partij voor de Dieren hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

Zo wil de partij weten hoeveel haltes en voertuigen in Pijnacker-Nootdorp nog niet goed toegankelijk zijn. Verder vraagt de partij wanneer bestaande OV-haltes en voertuigen zijn afgeschreven en kunnen worden vervangen door beter toegankelijke voorzieningen.

Op grond van een verdrag van de Verenigde Naties moet bij elke aanschaf, bouw of verbouwing van voertuigen en (bus)haltes rekening worden gehouden met toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Bestaande OV-haltes hoeven nog niet aan deze eisen te voldoen. Eerder dit jaar concludeerde het College voor Rechten van de Mens dat er nog enkele knelpunten waren. In een reactie op een landelijke petitie erkende ook de staatssecretaris van Volksgezondheid de urgentie om te werken aan betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Elke gemeente is – op grond van de WMO 2015 – verplicht om specifieke beleidsvoornemens te formuleren, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, in het bijzonder het bevorderen van de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking. De partij wil weten welke activiteiten
door de gemeente Pijnacker-Nootdorp hiervoor worden verricht.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp: “Mijn partij vindt het belangrijk dat ook rolstoelgebruikers en mindervaliden op een goede manier gebruik kunnen maken van openbaar vervoeren andere openbare voorzieningen en ruimtes. Daarom willen wij weten hoeveel haltes en voertuigen nog niet goed toegankelijk zijn. We vinden dat voertuigen en haltes, die nog niet voldoen, snel moeten worden aangepast en dat chauffeurs in het openbaar vervoer rolstoelgebruikers en mindervaliden goed van dienst moeten zijn, ook al kost dit extra tijd. Ook andere voorzieningen, zoals winkels en dergelijke moeten goed toegankelijk zijn voor mindervaliden”