Paul Kagie: “Het wethoudersproces is dunne thee”

Paul Kagie, bestuurlijk specialist op het Sociaal Domein heeft zich teruggetrokken als wethouderskandidaat voor de lokale partij Eerlijk Alternatief in Pijnacker-Nootdorp. De Brabander wilde geen onderdeel uitmaken van de politieke machtsstrijd die daar is ontstaan om de plek van Eerlijk Alternatief in het college.

Op de proppen

Eerlijk Alternatief meende met Kagie een kandidaat voor Sociaal Domein te kunnen leveren, maar de afgelopen week kwam PPN (PvdA/GroenLinkscombinatie) plots met een kandidaat op de proppen. Dat betekende dat beide kandidaten deze week bij de acht partijen op gesprek zouden moeten komen.

Pijnacker-Nootdorp TV sprak met Paul Kagie.

Politieke codes

Paul Kagie vertelt dat er codes worden gebruikt in de politiek. Een formateur oriënteert zich hoe de verhoudingen liggen, of er geen conflicten spelen tussen partijen. Uiteraard wordt wel gekeken wie ze leveren en waar die kandidaat vandaan komt. Maar los daarvan is het in die processen niet gangbaar dat anderen zich daar dan tegenaan bemoeien. “En dat is onder leiding van VVD nu even anders gelopen”, aldus Kagie.

Hoe stond u tegenover de kennismakingsgesprekken?

“Een kennismakingsgesprek is een vanzelfsprekendheid maar dan wel in de timing van een zorgvuldig gelopen proces. Oorspronkelijk was het de bedoeling om met 7 of 8 fractievoorzitters te spreken, dat begrijp ik goed, maar vervolgens wordt alles opgeknipt en dan loopt het zoals het nu loopt. In Den Bosch zou ik zeggen: ‘dat is dunne thee’ en dan weet iedereen hoe laat het is.”

Wat was voor u de trigger om de handdoek in de ring te gooien?

“Ik kreeg signalen vanuit de binnen- en buitenlijnen, en de buitenlijnen die voor iedereen waarneembaar zijn zoals ik net al schetste, zeiden mij al genoeg.”

Is er een kans dat u zich, in betere tijden, alsnog verkiesbaar stelt?

“Op die zaken moeten we vooral niet vooruit lopen. Het proces moet zich eens uitkristalliseren in Pijnacker-Nootdorp. Er moet eerst maar een politiek klimaat komen waar je kunt samenwerken en waar met open vizier wordt gestreden.”

In hoeverre wordt Eerlijk Alternatief door deze gang van zaken nu monddood gemaakt?

“Dat kun je proberen maar zo werkt het niet in de huidige open samenleving. Monddood maken kon je vroeger, 30 jaar geleden. Ik heb ze een paar maanden intensief gesproken en ik heb Eerlijk Alternatief leren kennen als een politieke club die bouwen aan een mooi project, politiek gezien. Die denderen wel door. Eerlijk Alternatief is het bétere initiatief, dat heb ik wel gemerkt.”

“Tenslotte wens ik de mensen van Eerlijk Alternatief alle succes in de oppositie, ik heb deze club mensen leren kennen als politiek zeer ervaren en vooral bevlogen mensen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze op de inhoud de belangen van de inwoners prima blijven behartigen”, aldus Kagie.