Petra Togni wil met hakken over de rode loper bij CulturA

Hoorzitting Verzamelplan 2018/2019 gemeente Pijnacker-Nootdorp

Petra Togni, directeur van Bibliotheek Oostland maar ook beheerder van de gebouwen Buurt en zo en een Theater bij een buurgemeente. Ze staat bekend vertelt ze, om haar hoge hakken die ze aantrekt als ze inzet van de gemeente raad nodig heeft. Dat is ooit begonnen als een grapje maar dat heeft ze zo doorgevoerd, dus ze heeft ze vanavond voor de raad van Pijnacker-Nootdorp de hakken ook maar aangetrokken.

De raad beslissen
Deze maand gaat de raad beslissen of er gelden gemaakt gaan worden om een lang gekoesterde wens uit te laten komen van Petra Togni, om van een kleine bibliotheek en een niet ze erg goed bezocht theater, het te gaan omvormen naar een bruisende accommodatie waarvoor bijvoorbeeld op het gebied van sociaal domein en cultuur een gebouw van de inwoners en voor de inwoners, dat alles gaar bieden wat op sociaal en cultureel aan wensen hebben( vind alles eigenlijk wel een groot woord). Er is een principe besluit genomen door het college waar de raad achter is gaan staan daar is Petra Togni erg dankbaar voor, maar nu nog de gelden om dit mogelijk te maken. Petra stelt Paul van Oort Senior consultant en interim manager voor de culturele sector (theaters, poppodia, kunsteducatie, gemeenten) hij is adviseur geweest het afgelopen jaar van Bibliotheek Oostland en heeft enorm veel ervaring op het gebied in de culturele sector.

Exploitatie van CulturA
Toelichting wat ze tot nu toe gedaan hebben, 2 jaar geleden zijn wij met de gemeente in gesprek gegaan. Ze hadden de Bibliotheek een er over na wilde denken om de exploitatie van CulturA over te nemen. In de zomer van 2017 heeft de raad van toezicht gevraagd om een business plan te schrijven met als uitgangspunt om onze goedlopende bibliotheek niet te laten lijden onder het extra exploiteren van CulturA. 2017 augustus hebben we Paul aangetrokken als externe projectleider. Het beslist moment was in november 2017 gereed en we hebben daar met heel veel input uit de gemeente en SBJ samen sterk het jeugd en jongeren werk en met de Swop en de Bibliotheek gesproken.

Tweede fase
2018 januari startte de tweede fase, het schrijven van het business plan. Dat is concept met de gemeente en met raad van toezicht van de Bibliotheek in juni 2018 toen is besproken. Er zijn wel enige aanpassingen gedaan er werd gevraagd wat varianten uit te brengen is het plan wat u gekregen heeft ook aan de gemeente aangeboden. Aan tijd heeft SBO en haar partners het zeker 800 uur gekost. Niet alleen om tot dit plan te komen, maar ook om onderzoeken te doen. Om gesprekken met diverse partijen te zoeken, om de neuzen de zelfde kant op te laten wijzen. En om een voorwaarde te zetten aan gebruik van CulturA

Paul van Oortaan het woord
Paul van Oort vindt het een complexe ontwikkeling die langdurig loopt, veel tijd kost met verhuurders, gebruikers en pachters. De gemeente die iets wil. Een raad van toezicht van de Bibliotheek met een eigen agenda en insteek, partners van de Bibliotheek. Al deze mensen moeten meegenomen en geconsulteerd worden en met dat geheel moeten we een plan maken. De plannen zijn aan de raad van toezicht, van de bibliotheek maar ook onder de raad van Gemeente Pijnacker gebracht. De plannen worden nog steeds verder ontwikkeld en sinds u het plan heeft, in juni was het gereed. Sindsdien zijn er een aantal wijzigingen, een aantal verder ontwikkelingen. Er is een inventarisatie gemaakt, we weten dat sommige ruimte vol zit en in andere ruimte zit wat meer rek. Er is nu spraken van een huurcontract de begroting die de gemeente heeft is daar nog niet op aangepast. Personele formatie is voor de zaak van de Bibliotheek intern. Dat er de bridgeclub nog niet op de hoogte is gebracht dat er geen ruimte meer is, komt door de besluitvorming. Als het plan goed is dan is er inderdaad voor de bridgeclub de 142 leden geen plaats meer. We hebben uiteindelijk eind 2018 in december gevraagd aan enkele clubs om te verhuizen. Niet omdat wij Nove gaan huren maar we hebben gevraagd kunnen jullie die clubs daar huisvesten. En bovendien tegen de zelfde huurprijs die ze betalen bij CulturA. De huurprijzen liggen van Nove wat hoger. Daar heeft Nove positief op gereageerd. Er is dus een alternatief voor de Bridge club (er gaan vele makken schapen in een hok). Daar gaan ze in januari verder over praten. Ook met de Nootdorpse vis club is een afspraak gemaakt.

Achterstallig onderhoud
Aanpassingen aan het gebouw de kosten zijn beraamd bestaande uit achterstallig onderhoud de Bibliotheek moet erin een klein kleedkamertje moet er komen voor artiesten, de goederenlift in het gebouw in praktisch onbruikbaar, dus de artiesten moeten met decorstukken de trap oplopen, technisch mag dat gewoon niet en prof doen dat ook niet, we kunnen door de late besluitvorming niet meer starten in de zomer 2019. Waarschijnlijk einde 2019 of begin 2020, ook komen we nu voor een probleem te staan dat we midden in het seizoen moeten verbouwen.

260 duizend euro
Petra Togni, Gemeente heeft voorgesteld een lening te verstrekken voor het gebouw, het verheugende nieuws is dat we een aantal fondsen zover hebben gekregen om mee te financieren, inmiddels is de eerste 5o duizend euro binnen op de rekening, de tweede 35 euro is al mondeling toegezegd, echter 260 duizend euro is wel een heel hoog bedrag om te verwachten van fondsen werfing. We zouden het dus prettig vinden als u met ons mee wil denken hoe we het restant van de lening afgedekt krijgen. Zodat we niet met een achterstand beginnen. De raad van toezicht maar ook Petra zelf vind het beter om aan de veilige kant van de streep te blijven. Niet alleen de gemeente raad maar ook de raad van toezicht moet nagaan of de financiën sluitend zijn voor de exploitatie. Ze weet dat het vanavond om een hoop geld vindt gaan, ze zou nooit om geld vragen als het niet echt nodig is. Petra vraagt de rode loper uit te rollen. Een CulturA waar Nootdorp trots op mag zijn.