Pijnacker-Nootdorp kan groeien tot 60.000 inwoners

Pas in 2025, dus over een jaar of acht, kan er in Pijnacker-Nootdorp  sprake zijn van een evenwichtige woningvoorraad. De gemeente heeft dan een hoeveelheid woningen die precies voldoet aan de behoeften van de inwoners en woningzoekenden in de regio. Om dat evenwicht te bereiken zullen er in de komende jaren z’n 3250 woningen moeten worden gebouwd. Daarvan moeten er 850 vallen in de sociale sector en 2400 in de vrije sector. Komen al deze woningen er inderdaad, dan groeit Pijnacker-Nootdorp uit tot een gemeente met 60.000 inwoners.

De cijfers staan in een voorstel over de woningbouwprogrammering dat wethouder Piet Melzer aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

Om het gewenste aantal woningen te kunnen bouwen moeten er nieuwe uitbreidingswijken komen. Op dit moment wordt er vooral gebouwd in Ackerswoude en Pijnacker-Zuid. In die nieuwbouwwijken komen er de komende jaren nog zo’n 2480 woningen bij, dus dat zijn er dan nog 800 te weinig. Het college van B & W wil daarom projecten die voor later waren gepland, naar voren halen. Een van die gebieden is Tuindershof, een kassengebied dat toch al op de nominatie stond om in de toekomst bebouwd te worden. Ook wil B & W woningen laten bouwen op De Scheg, tussen de spoorlijn en de Nieuwlandseweg.

Uit  onderzoeken die de gemeente naar de woningbehoefte heeft laten uitvoeren blijkt dat er vooral behoefte is aan appartementen in zowel de huur- als sociale koopsector. Er is ook een grotere behoefte aan duurdere koopwoningen dan tot nu toe werd aangenomen.

Een probleem is dat de woningcorporaties Vestia en Rondom Wonen nog steeds grotere en duurdere huurwoningen in de verkoop doen. De gemeente is hierover met de corporaties in gesprek. Er is  sprake van een extra verkoop van 650 woningen door de corporaties, die door de gemeente nog wordt bestreden. Als die verkoop toch zou doorgaan, dan heeft dit grote gevolgen voor de behoefte aan nieuwe sociale woningen. Er worden dan immers huizen aan de voorraad onttrekken waar wel behoefte aan is, meldt het college.