Pilot omgevingsplan Tolhek gaat van start

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Pijnacker-Nootdorp bereidt zich daar op voor met het maken van een Omgevingsvisie. Tevens wordt een start gemaakt met een eerste omgevingsplan voor de woonwijk Tolhek. Door middel van deze pilot wil de gemeente Pijnacker-Nootdorp graag samenwerken met de inwoners, ondernemers en andere bij deze wijk betrokken partijen.

Denk je mee?

“Een goede pilot kunnen we als gemeente niet alleen”, laat de gemeente Pijnacker-Nootdorp weten. Daarom wil de gemeente de bewoners van Tolhek hier graag vanaf het begin bij betrekken. Net zoals ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en andere overheden. Zo wordt gevraagd wat waardevol is voor bewoners en wat zij juist waarderen. Dit doet de gemeente voordat ze het omgevingsplan echt gaan maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het groen in de wijk, de bestrating en de uitstraling van verschillende woningen. Alle regels voor de fysieke leefomgeving komen daar in samen.

Enquête

De gemeente is van plan eind maart een enquête te houden in de wijk. Houd dus je brievenbus goed in de gaten. Daarnaast bestaat het plan om eind maart met de vooroverlegpartners samen te komen via een of meerdere digitale bijeenkomsten. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen zij via e-mail. De enquête en gesprekken zijn de eerste stap in het maken van een omgevingsplan. Wil je hier niets van missen, meld je dan vrijblijvend aan via: omgevingsplan@pijnacker-nootdorp.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de pilot vind je onder: http://www.pijnacker-nootdorp.nl/omgevingsplantolhek.