Project Bezoekmannen en –vrouwen groot succes

Bibliotheek Oostland is ontzettend blij met de financiële steun van het Oranje Fonds voor het project Bezoekmannen en – vrouwen. De bijdrage is verdeeld in drie gelijke delen, binnengekomen over de jaren 2016 t/m 2019. En samen met extra subsidie vanuit de beide gemeente uit het werkgebied van Bibliotheek Oostland heeft dit inmiddels al geleid tot ruim 800 bezoeken.
Bezoekmannen en – vrouwen zijn gevorderde deelnemers van het Taalhuis Oostland van Bibliotheek Oostland die fungeren als ervaringsdeskundige en vertaler. Zij zorgen voor het tot stand komen van een goede verbinding tussen anderstalige en bijvoorbeeld basisscholen, huisartsen, werkgevers, zorginstellingen enzovoorts.

Wat doen bezoekmannen en -vrouwen?
Zij gaan mee met (huis)bezoeken van professionals aan mensen met dezelfde afkomst en/of dezelfde taal. Zo kan er bijvoorbeeld meegegaan worden naar de dokter of naar een oudergesprek op school. Soms is over en weer wat inzicht bieden in de cultuur en over de gespreksstof in de juiste taal al voldoende. Een andere keer wordt
de anderstalige enthousiast gemaakt om mee te gaan naar activiteiten waar zij aan de slag kunnen gaan om de zelfredzaamheid te vergroten.

Informeel Nederlands leren
Veel van deze verbindende activiteiten worden vanuit Bibliotheek Oostland georganiseerd. Zoals taalontmoetingen, samen koken, samen handwerken of praten met Taalmaatjes. Zo wordt het makkelijker om meer mensen te leren kennen, op een informele manier de taal aan te leren en uit een vermeend isolement te komen.

Steun van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima
Reden voor het Oranje Fonds om deze steun te geven aan Bibliotheek Oostland is dat het Oranje Fonds ernaar streeft dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. De steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Karlien van Bijnen, k.vanbijnen@bibliotheekoostland.nl / 06-49269589 of via het de website van Bibliotheek Oostland.