PvdA op de bres voor kinderen in armoede

De fractie van de PvdA in Pijnacker-Nootdorp komt tijdens de behandeling van de Programmabegroting voor 2017 en later met een voorstel om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen extra te ondersteunen. Met een zogenaamd kindpakket, een samenhangend pakket aan maatregelen, moet er voor worden gezorgd dat alle kinderen kunnen meedoen, vindt de PvdA.

Vanuit de rijksoverheid komt er extra geld beschikbaar voor kinderen in armoedegezinnen. Om voor dit geld in aanmerking te komen moet de gemeente echter wel een duidelijk plan hebben voor de besteding aan deze kinderen.

Uit de armoedemonitor blijkt dat het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in Pijnacker-Nootdorp toeneemt. In 2013 waren dat er 468, maar dit aantal is inmiddels opgelopen tot 639. Een op de vijf kinderen uit eenoudergezinnen groeit op in armoede. De PvdA-fractie wil dat alle kinderen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Dat betekent mee kunnen doen met sport, cultuur en op school.