PvdD en Progressief PN: ‘Zet privatisering van Eneco stop’

De geplande privatisering van Eneco moet worden stopgezet. Dat is het beste voor de belastingbetaler, de  medewerkers en de aandeelhouders van de energieleverancier. De gemeente Pijnacker-Nootdorp zou dat moeten voorstellen in de komende aandeelhoudersvergadering van Eneco. Dat stellen de gemeenteraadsfracties van de
Partij voor de Dieren en Progressief Pijnacker/Nootdorp in vragen aan burgemeester en wethouders.

NRC Handelsblad
Aanleiding voor de vragen van de partijen is een artikel in NRC Handelsblad. Daarin wordt gewag gemaakt van ‘wantrouwen en chaos’ bij Eneco. Die zijn weer het gevolg van de discussie over het wel of niet privatiseren van de energieleverancier. Pijnacker-Nootdorp is één van de 53 Nederlandse gemeenten die aandeelhouder is van Eneco.
De meerderheid daarvan, waaronder Pijnacker-Nootdorp, wil hun aandeel in Eneco verkopen. De plaatselijke fractie van de Partij voor de Dieren en Progressief Pijnacker-Nootdorp zijn daar tegen, omdat Eneco zich de laatste jaren heeft ontpopt tot één van de groenste en duurzaamste energiebedrijven van Nederland. Verkoop aan een marktpartij levert aandeelhouders op korte termijn veel geld op, maar zal ten koste gaan van de duurzaamheid. Daarom willen de Partij voor de Dieren en Progressief Pijnacker-Nootdorp Eneco in publieke handen houden.

Pijnacker-Nootdorp
Volgens het NRC-artikel is bij Eneco over de voorgenomen privatisering intern een machtsstrijd gaande tussen bestuur, commissarissen en aandeelhouders. Van de 53 aandeelhoudende gemeenten zouden er 31 daarom de voltallige Raad van Commissarissen willen ontslaan. De partijen willen weten of Pijnacker-Nootdorp één van die 31 gemeenten is. Ook stellen de partijen dat de werknemers van Eneco zelf moeten kunnen kiezen wie de voorzitter
wordt van de Centrale Ondernemingsraad (COR). De Raad van Commissarissen heeft geëist dat de huidige COR-voorzitter zich niet herkiesbaar stelt. De partijen vinden dit een ondemocratische gang van zaken. De gemeente Pijnacker-Nootdorp zou dat daarom tijdens de komende aandeelhoudersvergadering aan de kaak moet stellen.
De partijen vragen zich eveneens af of de COR wel was betrokken bij het ontslag van de oude en de aanstelling van de nieuwe Eneco-topman. Ze wil dat Pijnacker-Nootdorp in haar rol als aandeelhouder aangeeft welk advies de COR daarover heeft gegeven en als van dat advies is afgeweken, welke argumenten Eneco daarvoor heeft aangevoerd.

Partij voor de Dieren en Progressief Pijnacker-Nootdorp
Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp en Marieke van Bijnen, fractievoorzitter van Progressief Pijnacker-Nootdorp: ‘Met het oog op de gang van zaken bij Eneco en de doorlopende negatieve publiciteit, zou de privatiseringsoperatie bij Eneco op zijn minst tijdelijk moeten worden stilgelegd. Dat is beter voor de belastingbetaler, de medewerkers en de aandeelhouders van Eneco. Pijnacker-Nootdorp zou dit wat ons betreft in de komende aandeelhoudersvergadering moeten voorstellen’.