PvdD: Gemeente moet ‘tiny houses’ mogelijk maken

De Partij voor de Dieren wil dat het gemeentebestuur van Pijnacker-Nootdorp de bouw van zogenaamde ‘tiny houses’ gaat stimuleren. Tiny houses zijn kleine, maar volwaardige woningen met een kleinere ecologische voetafdruk. Ze zijn bijvoorbeeld energieneutraal en deels zelfvoorzienend.

Voor dergelijke milieubewuste huisjes is steeds meer belangstelling. Op allerlei plekken in Nederland zijn er initiatieven om zulke projecten gerealiseerd te krijgen.

De Partij voor de Dieren vindt dat die mogelijkheid er ook in de dorpen in deze gemeente moet komen. Daarom heeft de fractie het college van B & W verzocht om een of meerdere gebieden hiervoor aan te wijzen. Volgens fractievoorzitter Carla van Viegen past dat uitstekend in het streven van Pijnacker-Nootdorp om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn.