PvdD: Lozing van giftige stoffen in glastuinbouw Delfgauw moet stoppen

Een flinke hoeveelheid schadelijk landbouwgif is kortgeleden in een sloot in Delfgauw aangetroffen. Eerder deze maand sprak Pijnacker-Nootdorp.tv hier al over met AWP Defland. Het landbouwgif, Imidacloprid, is afkomstig van een glastuinbouwbedrijf uit Delfgauw. De Partij voor de Dieren wil nu weten welke voorzorgsmaatregelen er genomen worden om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt.

Schadelijk voor de natuur
Het middel dat in de sloot gevonden is, is zeer schadelijk voor het ecosysteem en de biodiversiteit. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over de lozingen.

Teler wist het niet
De lozing werd veroorzaakt door een scheur in de afvoerleiding van het bedrijf. De norm was ruimschoots overtreden, aldus het hoogheemraadschap. Voor de teler was de lekkage bijna niet waar te nemen, waardoor een boete uitbleef. Wel is een last onder dwangsom opgelegd, een preventieve maatregel om herhaling te voorkomen. Bij een toekomstige lozing of lekkage volgt dan direct een boete, zo schrijft GFActueel.

Gevaarlijk voor dieren
De Partij voor de Dieren wil inzicht over de preventieve maatregelen die genomen zijn door de tuinder die de vervuiling veroorzaakt heeft. Ook wil de partij inzicht in de gevolgen voor dieren die uit de sloot drinken. Dieren kunnen hier namelijk heel ziek van worden met mogelijk de dood tot gevolg.

Algeheel verbod landbouwgif
Als het aan de politieke partij ligt gaan gemeente, waterschap, provincie en Rijk met elkaar in gesprek om te komen tot een algeheel verbod op het gebruik van landbouwgif. Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp: “We vinden dat tuinders moeten omschakelen naar een duurzame tuinbouw zonder gifgebruik. De biologische glastuinbouw heeft nog een wereld te winnen en daar moet op worden ingezet.”