PvdD presenteert verkiezingsprogramma

Een gezonde en leefbare gemeente voor mens en dier. Dat is het uitgangspunt van het verkiezingsprogramma voor 2018-2022 van de Partij voor de Dieren, Plan B, voor Pijnacker-Nootdorp.

Komende 4 jaar
De Partij voor de Dieren gaat zich ook de komende vier jaar inzetten voor het welzijn van mens en dier in Pijnacker-Nootdorp. De partij vindt dat zowel mensen als dieren te lijden hebben onder de toenemende verstedelijking, grote nieuwbouwprojecten en bomenkap. De visie van de Partij voor de Dieren is terug te vinden in het gelanceerde verkiezingsprogramma Plan B voor Pijnacker-Nootdorp.

Net als de afgelopen raadsperiode zal de Partij voor de Dieren blijven opkomen voor dieren, natuur, milieu en kwetsbare groepen in onze samenleving. Ook zal ze zich blijven inzetten om Pijnacker-Nootdorp verder te vergroenen.

Meer investeringen
De Partij voor de Dieren wil dat er meer investeringen komen in groen en niet in verdere verstening van Pijnacker-Nootdorp. Op deze manier krijgt Pijnacker-Nootdorp een natuurlijker karakter. Dat maakt de gemeente weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering. De Partij voor de Dieren wil onder meer een herplantplicht voor elke gekapte boom en minimaal 75 vierkante meter groen binnen de bebouwde kom voor elke woning in de gemeente. Daarnaast moet diervriendelijk bouwen de norm worden en moet er een stop komen op het organiseren van festivals in natuur- en recreatiegebieden. Dergelijke evenementen mogen niet langer ten koste gaan van dieren, natuur en omwonenden.

Carla van Vliegen
Lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp, Carla van Viegen: “Wij zijn de enige politieke partij die de belangen van álle levende wezens, mensen én dieren, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid in plaats van de groei van de economie centraal te stellen. Immateriële waarden als gezondheid, schone lucht, schoon water, een schone bodem en een gezonde leefomgeving zijn niet in geld uit te drukken. Dankzij de Partij voor de Dieren is er nu meer aandacht voor dierenwelzijn, natuur en milieu in Pijnacker-Nootdorp. Ook willen we dat de gemeente meer aandacht besteedt aan gezonde voeding en een gezonde leefstijl van onze inwoners.”

In het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren is aandacht voor een natuurlijk, diervriendelijk, gezond, duurzaam en zorgzaam Pijnacker-Nootdorp met gelijke kansen voor iedereen. Het programma is te vinden via: https://pijnackernootdorp.partijvoordedieren.nl/data/files/2018/02/VerkiezingsprogrammaPijnacker-Nootdorp2018-adec23e6.pdf