Raad bespreekt biomassacentrale

De gemeenteraad besprak donderdagavond de omstreden houtstookoven. Er ontstond in april flinke commotie nadat de gemeente bekendmaakte dat een vergunning verleend is voor de bouw van de centrale aan de molenlaan in Pijnacker, op de rand van Ackerswoude en Klapwijk. Het is nog steeds onduidelijk hoe duurzaam de centrale is en wat de effecten op het milieu zullen zijn. De PVDD sprak zich destijds vrijwel meteen uit tegen de komst van de centrale en tuinder Daan Haket organiseerde een protest. Een online petitie tegen de centrale werd meer dan drieduizend maal ondertekend en de gemeente ontving meer dan vijfhonderd bezwaarschriften, die allemaal behandeld moeten worden door de bezwaarcommissie. Deze commissie zal naar verwachting in juli uitspraak doen. Wethouder Ilona Jense geeft aan dat het college niet veel over de kwestie kan zeggen tot deze procedure is voltooid. Waarschijnlijk zal een aparte avond worden georganiseerd, waarbij alle bezwaarmakers de gelegenheid krijgen om zich uit te spreken.

Vrijwel alle partijen waren het erover eens dat de communicatie rondom deze kwestie gebrekkig verlopen is. Raadslid Mantjes van Gemeentebelangen stelde dat de vergunningsverlening binnen de gemeente op eilandjes functioneert. Daarnaast wees zij op de aanzienlijke gezondheidsrisico’s van de centrale. Raadslid van Viegen van de Partij Voor De Dieren stelde vraagtekens bij de controle op de kwaliteit van het hout. Verder vroeg zij zich af of er gekeken is naar internationale uitspraken rondom biomassacentrales. Raadslid van Leeuwen van Eerlijk Alternatief wees erop dat onze gemeente toch al niet zo goed scoort wat betreft fijnstof en luchtkwaliteit, en dat alle eventuele overlast van de houtstookoven daarom des te harder aankomt.

Raadslid van Straten van de VVD constateerde dat de vergunningsaanvraag gewoon volgens de regels is verlopen en dat de vergunning terecht is verleend. Janneke Verwijmeren van het CDA stelde dat een second opinion in de vorm van een onafhankelijk onderzoek noodzakelijk is voor een goed oordeel. Veel partijen deelden deze mening.