Raad hoeft geen ontheffing meer te geven voor Melzer

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp hoeft wethouder Piet Melzer niet langer elk jaar ontheffing te verlenen om in Nieuwkoop te blijven wonen. De ministerraad heeft woensdag besloten dat gemeenteraden zelf mogen bepalen of een wethouder buiten de eigen gemeente mag blijven wonen. Tot nu toe moest elk jaar door de raad een gemotiveerd besluit worden genomen om een ontheffing van het zogenaamde woonplaatsvereiste te verlengen.

Piet Melzer (VVD) werd in september 2015 benoemd als opvolger van de toenmalige wethouder Van Haagen. Melzer, een ervaren bestuurder die eerder ook in zijn woonplaats Nieuwkoop wethouder was geweest, wilde wel naar Pijnacker-Nootdorp komen om het ontstane wethoudersprobleem op te lossen, maar hij maakte wel de afspraak dat hij in zijn eigen huis zou blijven wonen.

Vorig jaar september werd de ontheffing van de verplichting om in Pijnacker-Nootdorp te wonen met een jaar verlengd, omdat de wethouder volgens de raad voldoende ‘thuis’ is in Pijnacker-Nootdorp en ook veelvuldig in de gemeente zijn gezicht op straat laat zien. In principe zou na de zomer opnieuw zo’n ontheffing van een jaar moeten worden verleend, maar door het besluit van het kabinet is dat dus niet meer nodig.

De Gemeentewet, waarin staat dat wethouders moeten wonen in de gemeente die ze besturen, blijft uitgangspunt. Maar het kabinet heeft besloten dat ontheffing van dit woonplaatsvereiste in principe een lokale aangelegenheid is. Volgens het kabinet doet dat meer recht aan de lokale autonomie van gemeenten.

(Foto: Piet Melzer, geheel rechts, hoeft niet meer elk jaar een ontheffing te krijgen.)