Raad houdt onteigening niet tegen

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp zal in haar vergadering van volgende week niet dwars gaan liggen bij het voorstel van B & W om een onteigeningsprocedure te beginnen om gronden aan de Keulseweg in eigendom te krijgen. Wel willen verschillende fracties meer informatie over het verloop van de onderhandelingen met de eigenaar van de grond, veehouder Bazuin. Dat bleek donderdagavond in de oordeelvormende vergadering van de raad.

Wethouder Jaap van Staalduine is er van overtuigd dat het nog steeds mogelijk is dat de gemeente en de eigenaar van de grond er op samen uitkomen, liet hij de raadsleden weten. Dat dat tot nu toe niet is gelukt komt volgens hem vooral door het feit dat de eigenaar van de grond geen reactie heeft gegeven op de drie biedingen die de gemeente heeft gedaan.

Dat laatste wordt ontkend door makelaar Westmaas, die optreedt namens de veehandelaar en die donderdagavond in de raad gebruik maakte van het recht om in te spreken. Volgens hem is er tijdens de diverse gesprekken wél gereageerd op de biedingen. Westmaas vindt dat de prijs die de gemeente biedt voor de grond veel te laag is, in vergelijking met andere grondtransacties op de Keulseweg en elders in de Groenzoom.

Motie

De onderhandelingen over de aankoop van de grond ten behoeve van het recreatiegebied Groenzoom slepen zich al jaren voort. Twee jaar geleden drong de gemeenteraad er in een motie bij het college van B & W op aan om nog een uiterste poging te doen om tot een minnelijke overeenkomst te komen. Volgens de wethouder zijn daar inderdaad pogingen voor gedaan, maar tevergeefs. Daarom is er nu geen andere weg dan het inzetten van de onteigeningsprocedure, aldus Van Staalduine.

Verschillende fracties willen meer informatie over het verloop van de onderhandelingen. Ilona Jense (VVD) drong er op aan dat de wethouder de raad daarover schriftelijk informeert. Ook Eerlijk Alternatief vind dat de raad te weinig informatie heeft gekregen. Maar volgens de wethouder kan hij geen exact inzicht geven zo lang er niet wordt gereageerd op de biedingen.