Raad neemt gewijzigd amendement unaniem aan

Na twee schorsingen en intensief overleg tussen fracties en het college heeft de gemeenteraad donderdagavond een gewijzigd amendement over de vestiging van en VMBO-school in Nootdorp unaniem aangenomen. De tekst van het amendement was in onderling overleg hier en daar dusdanig aangepast, dat het college van B & W er ook goed mee kon leven.

In het gewijzigde amendement wordt het college meer ruimte gegeven om onderzoek te doen naar het daadwerkelijke nut en de noodzaak voor de realisatie van de school, inclusief een behoefteonderzoek van de leerlingen en hun ouders.

In juni neemt de gemeenteraad een definitief besluit.