Raad onderzoekt financiering aardwarmte

De gemeenteraad onderzoekt of de gemeente zal meebetalen aan een lening aan warmteleverancier Ammerlaan. Met deze lening zou het bedrijf het defecte aardwarmtenetwerk kunnen herstellen. Dit is van belang voor de vele huizen die nu met andere energiebronnen verwarmd worden. Verder is het een grote stap om de gemeente onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen, een proces dat volgens wethouder Melzer liever gisteren dan morgen plaatsvindt. De gemeente zal deze lening verstrekken samen met de Rabobank en de provincie Zuid-Holland, mits de raad instemt. Wethouders Melzer en van der Deijl wijzen op het grote publieke belang en de gevolgen bij uitstel.

De raad uit echter veel zorgen over de stap tot financiering. Met name de vraag of dit een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, werd meermalen gesteld. Veel fracties wezen op het stellen van een mogelijk precedent, waardoor andere bedrijven misschien dezelfde financieringsmogelijkheid zullen verwachten.