Raad spreekt over begroting

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp discussieert dinsdag 8 november over de begroting voor volgend jaar. In dit belangrijkste debat van het jaar neemt de raad een besluit over het beleid dat het gemeentebestuur in 2017 zal uitvoeren. Naar verwachting komen er vanuit de verschillende raadsfracties allerlei wijzigingsvoorstellen en moties.

Het debat begint dinsdag een uur eerder dan gebruikelijk, dus om 19.00 uur. De begroting wordt besproken in vier blokken, waarbij er telkens één woordvoerder per fractie is. Veel tijd per blok is er niet, want elke fractie heeft in de eerste termijn maar zes minuten spreektijd.

Het college van B & W heeft de raad een sluitende begroting voorgelegd; er blijft zelfs wat geld over. De raad neemt dinsdag ook een besluit over de hoogte van gemeentelijke tarieven.