Rondom Wonen neemt De Goede Woning uit Terbregge over

Woningstichting De Goede Woning uit Terbregge heeft met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 haar totale bezit aan Rondom Wonen uit Pijnacker overgedragen. Het betreffen 16woningen gebouwd langs de Rotte, 84 woningen aan de oostzijde van het buurtschap Terbregge en een kantoorpand. Beide partijen zijn zeer blij dat de verhuur en het beheer van deze sociale huurwoningen in handen komt van een professionele ‘lokale’ woningcorporatie. Hedenochtend is ten kantore van Notaris Wienen te Pijnacker de fusieakte ondertekend.

Sociale huurwoningen behouden voor Terbregge

Rondom Wonen verricht sinds 2014 het beheer voor De Goede Woning (DGW) uit het buurtschap Terbregge (gemeente Rotterdam). DGW had behoefte aan een professionele no-nonsense beheerder met een menselijke maat, die ook de context van een klein buurtschap begrijpt en kwam zo bij Rondom Wonen terecht. Door invoering van de nieuwe Woningwet in 2015 kon het bestuur van DGW, dat puur uit vrijwilligers bestaat, niet meer voldoen aan de governancevereisten uit de Woningwet. In dat jaar heeft het bestuur van DGW aan Rondom Wonen gevraagd om het bezit “over te nemen” op basis van een juridische fusie onder algemeen titel.

Daarop zijn diverse onderzoeken gestart of dit haalbaar was en of er voor Rondom Wonen risico’s aan zaten. De oorspronkelijke bouwvereniging DGW werd medio 2016 tot stichting omgevormd ende regio’s Haaglanden, Midden Holland en groot Rotterdam zijn op 13 juli 2016 tot één woningmarkt regio benoemd, waarmee niets een overname meer in de weg stond. De fusie vindt met terug- werkende kracht naar 1 januari 2017 plaats.

Uit de onderzoeken is gebleken dat Rondom Wonen géén onaanvaardbare risico’s loopt en met de bestaande bezetting het bezit kan blijven beheren. Er rusten geen leningen op het bezit van DGW. Daarmee worden overall gezien kosten bespaard en deze vrijkomende financiële middelen kunnen weer worden ingezet voor de volkshuisvesting. Daarmee is een ‘win-win’ situatie gecreëerd.

Op woensdag 30 augustus zullen medewerkers van Rondom Wonen de wijk Terbregge bezoeken om kennis te maken met de bewoners en hen te verwelkomen als nieuwe (ver)huurder.

Over Rondom Wonen

Rondom Wonen is een maatschappelijk betrokken woningcorporatie met de zorg voor ruim 3000verhuureenheden in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Wij zorgen voor ‘gewoon goed wonen’ voor mensen in kwetsbare posities en zij met een bescheiden inkomen. Over Woning- bouwstichting De Goede Woning Terbregge. In 1931 heeft de gemeenteraad van Hillegersberg opdracht gegeven aan de architecten van Doorn en Hoogeveen een plan te ontwikkelen voor goede en goedkope arbeiderswoningen. In de periode 1931-1938 werden 16 woningen gebouwd langs de Rotte en 84 woningen aan de oostzijde van het toenmalige buurtschap Terbregge.

Woningbouwvereniging De Goede Woning is opgericht op 10 april 1931, is op 1 juli 2016 omgevormd tot woningbouwstichting en maakt per 1 januari 2017 onderdeel uit van Rondom Wonen.