Rondom Wonen slokt kleine woningbouwvereniging op

Er lijken geen bezwaren te zijn tegen de fusie van woningcorporatie Rondom Wonen, die in Pijnacker-Nootdorp veel woningen in bezit heeft, en de kleine Rotterdamse woningbouwvereniging De Goede Woning. Het college van B & W van Pijnacker heeft er geen bezwaren tegen en ook huurdersvereniging Argos zou met de fusie instemmen.

DGW is maar een kleintje in het veld van de woningcorporaties. Het heeft maar 100 woningen in bezit, en hoewel de financiële positie goed is, is de corporatie te klein om zelfstandig te kunnen voortbestaan. Het beheer van het woningbezit wordt al gedaan door Rondom Wonen. Ook het gemeentebestuur van Rotterdam moet nog instemmen met de fusie.

De Goede Woning werd als woningbouwvereniging opgericht in 1931. De gemeenteraad van het toen nog zelfstandige Hillegersberg gaf toen opdracht om een plan te ontwikkelen voor goede en goedkope arbeiderswoningen. In de periode 1931 tot 1938 werden 16 woningen gebouwd langs de Rotte en 84 woningen aan de oostzijde van het toenmalige buurtschap Terbregge.