Samen werken aan goede zorg

Zorgverzekeraar DSW en de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland hebben de samenwerking met elkaar opnieuw officieel vastgelegd. Op woensdag 7 april ondertekenden de vier wethouders en de directeur van DSW de overeenkomst die geldt tot en met 2023.

In de overeenkomst staat dat de gemeenten en DSW de ondersteuning en zorg aan inwoners zo goed mogelijk en in samenhang organiseren. Daarbij wordt ingezet op preventie, ouderenzorg en GGZ. Waar mogelijk, worden oplossingen gezocht in het dagelijkse leven.

Samen

Het streven is dat door deze samenwerking inwoners niets merken van de financiering van de zorg vanuit de verschillende wetten, namelijk de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg. “Grote uitdagingen kan je alleen met elkaar de baas”, benadrukt Dirk Pons, directeur van DSW. “In de komende jaren zetten we ons nog meer in voor de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg. Dit doen we samen met onze zorgaanbieders en met ZEL, die eerstelijns zorgverleners ondersteunt,” zegt Pons.

Dirk Pons, directeur van DSW ondertekent de overeenkomst.

Aandacht voor dementie

DSW en de vier gemeenten werken ook samen aan ondersteuning en zorg voor inwoners met dementie én hun mantelzorger. Karin Schrederhof, wethouder van gemeente Delft: “Er zijn steeds meer mensen met dementie die thuis begeleiding nodig hebben. We worden met elkaar steeds ouder en we blijven langer thuis wonen. Dit blijkt ook uit de regiovisie op ouderenzorg. “Daarom kijken we als gemeenten en DSW samen naar bijvoorbeeld de mogelijkheden voor wonen en zorg, zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen. We zorgen er samen voor dat we voldoende goede plekken hebben,” zegt de Delftse wethouder namens de vier gemeenten.

Geestelijke gezondheidszorg onder de aandacht

In de overeenkomst wordt ook de samenwerking genoemd voor inwoners die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Er gaat onder meer extra aandacht uit naar de jongeren die met GGZ-gerelateerde hulpvragen bij de huisarts komen.