Samenwerkingsovereenkomst getekend om Delfland versneld klimaatbestendig te maken

Het klimaatbestendig maken van de regio moet sneller. Elf gemeenten, twee drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland ondertekenden daarom vrijdag 19 november de Samenwerkingsovereenkomst klimaatadaptie werkregio Delfland 2022-2024.  Dit uitgangspunt is een belangrijke aanleiding voor de nauwere samenwerking van overheden en waterbedrijven in Delfland om de regio aan te passen aan steeds extremer weer.

Samenwerking
Naast de drinkwaterbedrijven Evides en Dunea gaat het om de gemeenten Delft, Den Haag, Maassluis, Midden-Delfland, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland. Ook de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ondersteunen deze samenwerking.

Samen sterker en beter
Er zijn inmiddels al veel goede initiatieven en maatregelen genomen, maar dat is niet genoeg. Regio Delfland wil vooroplopen in de uitwerking van klimaatadaptatie en het aanpassen van het leefgebied versnellen. Hoogheemraad Manita Koop: “We hebben samen een agenda opgesteld om kennis met elkaar te ontwikkelen en te delen, de uitvoering te versnellen en bewustwording te vergroten. Daarbij betrekken we bewoners, ondernemers en andere partijen en voorzien ze van advies en steun bij wat ze zelf kunnen doen.”

Concrete maatregelen
Concrete maatregelen zijn bijvoorbeeld: de aanleg van groene daken, meer groen in versteende openbare ruimte of water bergen onder een plein. Zo kan de bodem weer als spons gaan werken, wordt water opgevangen voor tijden van droogte, is er minder kans op wateroverlast. Daarnaast is er ook meer verkoeling op en in de straat (ook leidingwater moet koel blijven). Maar ook meer water vasthouden in het landelijk gebied en een klimaatbestendige glastuinbouw zijn belangrijke doelstellingen.

Wethouder Ilona Jense: ‘Goed toeven in Delfland’
Inwoners en bedrijven worden uitgenodigd om bewust en duurzaam met water om te gaan én bij te dragen aan wateropvang. Vervang je tegels in je tuin bijvoorbeeld voor groen! Wethouder Ilona Jense zegt dat het in onze regio Delfland het goed toeven is. “Wij willen de hoge kwaliteit en veelzijdigheid van onze regio behouden en hebben de opgave onze sterk verstedelijkte regio klimaatbestendiger te maken. Samen kunnen we de gevolgen van toenemende hitte, droogte en overstromingen beter beperken,” zegt de namens de partners.

Nu in actie komen
De deltacommissaris Peter Glas van het Nationaal Deltaprogramma is aanwezig bij de ondertekening van deze regionale samenwerkingsovereenkomst. Peter Glas: “Iedere schop in de grond moet klimaatbestendig zijn. Het is belangrijk om nu al rekening te houden met de lange termijngevolgen van de klimaatverandering, waarmee we voorkomen dat we de gevolgen van klimaatverandering doorschuiven naar toekomstige generaties. Dit vereist een goede samenwerking tussen de ‘waterpartijen’ en de ‘ruimtelijke ordenaars’.”