Alle scenario’s rond Avalex moeten op tafel

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp wil dat het college van B & W op een rijtje zet welke financiële en bestuurlijke consequenties er zouden ontstaan als de gemeente zou uittreden uit de gemeenschappelijke regeling rond afvalverwerker Avalex, maar ook naar de consequenties van het voortzetten daarvan. Ook moet het stopzetten van de gemeenschappelijke regeling, het omzetten naar een overheids-NV en het verkopen aan een marktpartij worden onderzocht. De raad nam hierover een door alle fracties ondersteunde motie van Eerlijk Alternatief aan.

Wethouder Melzer zegde toe om alle gevraagde scenario’s uit te werken en op een rij te zetten. Dat overzicht zou er volgens hem in het eerste kwartaal van volgend jaar kunnen liggen.