Sociale huurwoningen in ’t Hofland

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een principe-akkoord gesloten met zorginstelling Pieter van Foreest over huur van het leegstaande woonzorgcentrum ’t Hofland in de wijk Koningshof. Dat zal geschikt worden gemaakt voor de huisvesting van ongeveer 70 bewoners. Maximaal de helft van hen zijn vluchtelingen met een voorlopige verblijfstatus. Nog voor de zomer kunnen de nieuwe bewoners hun intrek nemen in het gebouw.

De gemeente huurt het pand voor tien jaar. Wat na deze periode met het gebouw zal gebeuren is nog niet bekend. In de komende maanden worden de 48 één-kamerappartementen en 13 twee-kamerappartementen opgeknapt en wordt achterstallig onderhoud in het gebouw gepleegd.

In het gebouw wonen momenteel enkele mensen op basis van een anti-kraakcontract. Zij zullen op redelijk korte termijn moeten verhuizen.

Omwonenden

Het gemeentebestuur heeft de direct omwonenden van het pand en de overige inwoners van de wijk Koningshof vanmorgen geïnformeerd. Ook de gemeenteraad is, in een besloten bijeenkomst, inmiddels op de hoogte gebracht van het principe-akkoord dat met de eigenaar van het gebouw is gesloten. In de komende tijd gaat de gemeente voor de wijkbewoners meerdere informatieavonden houden, telkens voor maximaal 25 mensen. Dat is volgens burgemeester Ravestein, die de plannen dinsdagmiddag toelichtte, een goed aantal voor dergelijke bijeenkomsten. Pijnacker-Nootdorp probeert daarmee een massale protestbijeenkomst tegen de huisvesting van statushouders in het gebouw voorkomen.

Het ingebruiknemen van ’t Hofland is een van de maatregelen die Pijnacker-Nootdorp neemt om het aantal sociale huurwoningen te vergroten. Daar is een tekort aan, en dat is vooral een probleem omdat de gemeente ook een taakstelling opgelegd heeft gekregen om een aantal statushouders te huisvesten. Die zijn ook op sociale huurwoningen aangewezen. Afgelopen jaar zijn er 137 vluchtelingen in Pijnacker-Nootdorp gehuisvest; 13 minder dan eigenlijk de bedoeling was, en voor dit jaar komen er nog 100 bij. Volgens burgemeester Ravestein is de gemeente met de 35 die in ’t Hofland komen ‘een heel eind op streek’ om dat aantal te halen.