Sportraad woedend over Sportagenda van B & W

De Sportraad van Pijnacker-Nootdorp heeft in een brief aan het college van B & W en aan de leden van de gemeenteraad harde kritiek geuit op de Sportagenda, die het college van B & W aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. Deze Sportagenda is een beleidsnota, die bedoeld is om goede sportvoorzieningen in de gemeente te behouden en om de sport in te zetten bij de aanpak van maatschappelijke thema’s, zoals het tegengaan van alcoholgebruik en het aanpakken van seksuele intimidatie en pestgedrag.

De Sportraad is een van de organisaties die betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen voor de beleidsnota. Maar nu het resultaat er eenmaal ligt kan de raad zich niet vinden in de inhoud ervan. De Sportagenda is ‘vergaand en eenzijdig’ door het college aangepast ten opzichte van de conceptversie die in november op tafel lag. Een gezamenlijk product is het dan ook niet meer, schrijft de Sportraad.

Overvallen

Voorzitter Louk Teunissen van de Sportraad voelde zich volledig overvallen toen het college van B & W vorige maand met het beleidsstuk naar buiten kwam. “We hebben negen maanden lang met de gemeente over het sportbeleid gesproken en daarna hoorden we drie maanden lang niets meer. We hebben toen in een brief gevraagd hoe het er nu mee stond. We hoorden toen wel van een ambtenaar dat het college nog wat opmerkingen had. Twee dagen later ligt er dan ineens deze Sportagenda. En die ziet er op belangrijke onderdelen echt anders uit dan we overeen waren gekomen.”

Volgens Teunissen heeft het college belangrijke passages geschrapt, en ook zijn er ‘onwenselijke’ passages in het stuk terecht gekomen waar helemaal niet over was gesproken.

Doel en middel

Bij de discussie over de beleidsnota was uitgegaan van twee belangrijke ambities: ‘sport als doel’ en ‘sport als middel’. ‘Sport als doel’ gaat over de verenigingen en de dingen waar zij tegenaan lopen. In de voorbereidingen zijn de wensen en verlangens van de sportverenigingen geïnventariseerd, maar die zijn onvoldoende in de nota terecht gekomen. Zo is er geen concrete investerings- of meerjarenbegroting, en ook een stabiel huurbeleid voor accommodaties ontbreekt. “De bedoeling was om te inventariseren hoe de bevolking zich in de komende jaren gaat ontwikkelen en wat dat voor gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de sportaccommodaties. Maar dat staat er niet meer in”, zegt de voorzitter van de raad.

‘Sport als middel’ lijkt
veel meer prioriteit
te hebben gekregen

De ambitie ‘sport als middel’ lijkt nu in de uiteindelijke versie van de beleidsnota veel meer prioriteit te hebben gekregen. Daarbij gaat het er onder meer om wat de sport kan bijdragen aan bijvoorbeeld de jeugdproblematiek. Teunissen: “Daar gaan de sportverenigingen eigenlijk helemaal niet over, maar de clubs zijn vanuit hun maatschappelijk bewustzijn best bereid om daar hun steentje aan bij te dragen. Eigenlijk hoort dit vooral te liggen bij de organisaties op het gebied van jeugd, sport en onderwijs. Die zijn ondanks veel pogingen bij de gesprekken over het sportbeleid niet in beweging gekomen. En nu zou de Sportraad volgens de nota ineens aan de slag moeten om deze organisaties te activeren. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet.”

Bewegingscoaches

Er zijn meer passages aan het stuk toegevoegd waar de Sportraad niet bij is betrokken. Zo wil het college bewegingscoaches voor ouderen aantrekken, en ook zou er voor de verenigingen een zogenaamde vitaliteitsscan moeten komen. Teunissen denkt dat er bij de clubs niet zoveel bereidheid zal zijn om daar aan mee te werken.

De gemeenteraad bespreekt donderdagavond de Sportagenda voor het eerst tijdens de beeldvormende vergadering van de raad. De Sportraad gaat tijdens deze vergadering gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken om zijn ongenoegen over het stuk kenbaar te maken.

Louk Teunissen, voorzitter Sportraad Pijnacker-Nootdorp.