Spreekuur wijkmanager Oude Leede

Wijkmanager Marjolein van der Vlies houdt, samen met wijkagenten Ad van Houdt en Ricardo van der Slagt, spreekuur op dinsdag 2 juli van 16.00 tot 17.00 uur in buurthuis Het Oude Laarsje, Oude Leedeweg 62A.

Wijkmanager Marjolein van der Vlies
De wijkmanager is er voor de leefbaarheid in de wijk, zoals het groen, verkeer, spelen of veiligheid. Heeft u vragen of wilt u iets voor uw woonomgeving of medebewoners doen? Loop dan even binnen. U kunt ook buiten deze spreekuren contact opnemen: tel. 14 015.