Staatsbosbeheer organiseert boswachtersspreekuren

Staatsbosbeheer start in augustus met boswerkzaamheden in het Abtswoudse bos, de Dobbeplas, het Bieslandse bos en de Balij.

Zieke essen

Het gaat niet goed met de es. De boom gaat in Nederland massaal dood, als gevolg van de schimmelziekte essentaksterfte. De es, de boom die bekend is om zijn helicopterblaadjes, hersteld niet van deze ziekte, en eenmaal aangetast en verzwakt kan de boom gemakkelijk omgevallen of takken verliezen. Daarom worden de zieke essen verwijderd. Om recreanten en omwonenden zo goed mogelijk te informeren zijn er boswachtersspreekuren georganiseerd.

Spreekuren

De spreekuren zijn op de volgende data:
24 juni van 16.30 tot 19.00 uur in het Abtswoudse bos.
25 juni van 16.30 tot 19.00 uur bij de Dobbeplas.
27 juni van 14.00 tot 16.00 uur in de Balij/Bieslandse bos.
8 juli van 16.30 tot 19.00 uur in de Balij/Bieslandse bos.
11 juli van 11.00 tot 13.00 uur bij de Dobbeplas.
11 juli van 14.00 tot 16.00 uur in het Abtswoudse bos.

Aanmelden

Aanmelden kan via hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl

Vermeld in de mail de datum, het gebied en met hoeveel personen je komt. Op een later moment wordt de exacte locatie bekendgemaakt.