Staedion bouwt 112 sociale huurwoningen

Woningcorporatie Staedion overlegt met de gemeente Pijnacker-Nootdorp over de bouw van 40 huurwoningen onder de zogenaamde aftoppingsgrens (de huurprijs waarover mensen met een laag inkomen volledige huursubsidie kunt krijgen), en ook nog over tenminste 72 sociale huurwoningen op de nieuwe locatie De Scheg. Dat is vastgelegd in de prestatieafspraken over 2016 en 2017, die de gemeente en Staedion met elkaar hebben vastgelegd. In de jaren tot en met 2019 is de intentie om nog eens 40 huizen onder de aftoppingsgrens te bouwen.

Pijnacker-Nootdorp is voor Staedion geen heel belangrijk gebied: slechts één procent van het woningbezit van de corporatie staat in deze gemeente. Maar omgekeerd is Staedion voor Pijnacker-Nootdorp wel van belang, omdat de corporatie 30% van de sociale huurvoorraad in Nootdorp in bezit heeft.

Anders dan bij woningcorporatie Rondom Wonen speelt bij Staedion de verkoop van woningen uit het woningbezit niet zo sterk. Van de 403 woningen van Staedion in Pijnacker-Nootdorp hebben er slechts zeven een streefhuur die binnen de vrije sector valt. Van deze zeven worden er drie te koop aangeboden wanneer ze leeg komen.