Steeds meer coronatesten bij GGD Haaglanden

Steeds meer worden de overheidsmaatregelen versoepeld die noodzakelijk waren om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Om het virus nu en de komende tijd onder controle te krijgen en te houden, is uitbreiding van het aantal testen en het uitvoeren van bron- en contactonderzoek van groot belang.

Meer doelgroepen worden getest

GGD Haaglanden gaat meer doelgroepen met klachten testen op het coronavirus. Vanaf maandag 18 mei zijn ook mantelzorgers, medewerkers in het openbaar vervoer, politiemedewerkers, medewerkers in de dagbesteding, opvang en jeugdhulp welkom bij de testlocatie in Pijnacker-Nootdorp. In juni kunnen alle inwoners met klachten (verkoudheid, hoesten en/of koorts) die wijzen op het coronavirus getest worden.

Bron- en contactonderzoek

Wanneer iemand besmet met het coronavirus, dan starten de GGD bron- en contactonderzoek. Dat betekent dat contacten van de patiënt binnen 24 uur worden benaderd door de GGD om na te gaan of zij ook klachten hebben. Dan kunnen zij ook getest worden. Door het uitbreiden van het aantal tests gaat het waarschijnlijk om meer contactonderzoeken dan dat de GGD kan uitvoeren. Daarom gaat een nieuwe, landelijke bron- en contactfaciliteit een deel van die onderzoeken uitvoeren. GGD Haaglanden blijft daarbij in de lead voor de regio Haaglanden.

Regionale expertise

Door de landelijke faciliteit kan GGD Haaglanden haar regionale ervaring en expertise inzetten voor de inwoners voor wie we het meest kunnen betekenen: voor mensen in specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege hun leefsituatie of gezondheidsproblemen, en in bijzondere situaties, zoals besmettingen op scholen of in verpleeghuizen.

Voor meer informatie: http://www.ggdhaaglanden.nl/coronatest