Stichting IDb zet zich in voor bestrijding discriminatie

Mensen die zich gediscrimineerd voelen of die zien dat anderen daar last van hebben, kunnen zich melden bij de stichting Inclusie & discriminatiebestrijding (Stichting iDb), die zich in de regio Haaglanden inzet om discriminatie en uitsluiting te voorkomen en te bestrijden.

Melding maken van discriminatie kan via tel. 0800-321 86 86 (gratis) of per mail via dit adres. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen via tel. 070-302 86 86.