Stichting Leergeld: Elk kind doet mee!

De gemeente Pijnacker-Nootdorp vindt het belangrijk dat elk kind meedoet. Daarom werken ze sinds 2017 samen met Stichting Leergeld.

Leergeld probeert sociale uitsluiting te voorkomen, door ervoor te zorgen dat kinderen mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Ouders van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die niet mee kunnen doen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie, kunnen bij ons aankloppen. Op deze manier biedt Leergeld elk kind een kans om mee te doen!

In Pijnacker-Nootdorp bestaat het aanbod van stichting Leergeld uit de volgende onderdelen:

  • Schoolspullenpas (aanvragen voor 31 augustus)
  • Computer (één per gezin, vanaf groep 7)
  • Fiets (per kind, eens per drie jaar)
  • Jarige Job verjaardagsbox (4 t/m 12 jaar)
  • Laptop (Voortgezet onderwijs, eens per drie jaar)

Op de website www.elkkinddoetmee.nl/leergeld-pijnacker-nootdorp vind je alle informatie over Stichting Leergeld in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en je kunt een aanvraag indienen.

Schoolspullenpas
Met de schoolspullenpas kan je benodigdheden voor school kopen waaronder schriften, pennen, etuis, tassen, gymspullen, (grafische) rekenmachine. Je kunt de schoolspullenpas aanvragen tot en met 31 augustus. Vraag de pas dus z.s.m. aan!

Aanvragen
Je vraagt een voorziening aan via het aanvraagformulier op bovengenoemde website. Let op: het is belangrijk dat je het aanvraagformulier volledig invult. Als de gegevens onvolledig zijn, kan Stichting Leergeld de aanvraag niet behandelen. Weet je niet zeker of je in aanmerking komt voor ondersteuning? Doe dan toch een aanvraag. Stichting Leergeld bekijkt de aanvraag en laat je weten of je wel of niet in aanmerking komt voor ondersteuning.

Vragen
Heb jer vragen of wil je in contact komen met Stichting Leergeld? Stuur dan een e-mail naar info@elkkinddoetmee.nl.