Subsidieregeling Groenfonds Midden-Delfland

Heeft u een slim idee hoe we de verkoop van agrarische producten van boeren uit het Midden-Delflandgebied en het Oude Leedegebied kunnen organiseren? En wilt u dit initiatief uitvoeren? Dan komt u in aanmerking voor eenmalige stimuleringssubsidie van de stichting Groenfonds Midden-Delfland.

Midden Delflandgebeid en Oude Leedegebied
De boeren uit het Midden-Delflandgebied, waartoe ook het Oude Leedegebied behoort, maken ambachtelijke producten die hun oorsprong hebben in het agrarisch landschap. Maar ze doen veel meer dan dat. De boeren zorgen ervoor dat het open en groene landschap rondom de steden in stand wordt gehouden. En dat weidevogels een veilig onderkomen vinden op hun weilanden. Intensieve taken, die van belang zijn en gewaardeerd worden, maar die niet doorberekend worden in de prijs van hun producten. Dat verdient steun!

 Een kleine plus erop voor de natuur
Om het landschap met zijn weidevogels, rust en ruimte en de melkveehouderij ook in de toekomst in stand te houden, zouden de boeren hun extra taken structureel uitbetaald moeten krijgen. Bijvoorbeeld door Midden-Delflandse zuivel en vlees met een kleine plus ‘voor de natuur in de polder’ te verkopen via supermarkten, speciaalzaken, horeca en streekmarkten in de steden.

Meer informatie
Kijk op www.groenfondsmiddendelfland.nl voor inspirerende voorbeelden en de subsidieregeling.