SV RKDEO in onrust over de Sporthal

Het bestuur van SV RKDEO, voorzitter Dhr. van Noppen en de secretaris dhr. de Bruin zijn ongerust door de berichtgeving in de pers. Ook hebben ze vernomen dat het college van burgemeester en wethouder vergevorderde plannen heeft een voorstel voor te leggen met betrekking tot nieuwbouw van de Jan Janssenhal.

Bestuur RKDEO verbaast
De berichtgeving verbaast het bestuur dan ook, omdat uit de stukken blijkt dat er overleg is gevoerd met de huidige gebruikers van de Jan Janssenhal maar niet met RKDEO.

De Sporthal nog voldoende capaciteit
De Sporthal van RKDEO biedt nog voldoende capaciteit om aan de vraag aan meer ruimte voor onder andere de binnensport te voldoen. Het bouwen van een nieuwe hal vindt het bestuur van RKDEO zou inziens tot leegstand over en weer leiden en tot een niet nuttige aanwending van gemeenschapsgeld.

College verzocht duidelijk te zijn

RKDEO heeft het college daarom ook verzocht hierover om met ze in gesprek te gaan en verzoeken het college de beoogde besluitvorming, totdat de uitkomsten van het overleg duidelijk zijn, op te schorten.