Taal is de Toekomst! Kennismaken met organisaties en vrijwilligers

Bibliotheek Oostland, Maatjesproject Jong Perspectief en Jongerennetwerk Young Connection slaan opnieuw de handen ineen. Samen werven zij op 18 mei nieuwe taalvrijwilligers. Via de campagne ‘Taal is Toekomst’ zetten de drie organisaties inwoners van Pijnacker-Nootdorp in voor taalprojecten.

Goede lees- en schrijfvaardigheden zijn nodig

De campagne is nodig omdat veel inwoners kampen met een taalachterstand. Dit geldt niet alleen voor nieuwkomers.

Esther de Wit, hoofd vakteam volwassenen van de Bibliotheek Oostland: “De trend van het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven neemt toe. Goede lees- en schrijfvaardigheden zijn nodig om mee te komen in onze snelle en steeds meer digitale maatschappij. Ook krijgen wij steeds meer taalhulpvragen voor kinderen,” laat de Esther de Wit weten aan Pijnacker-Nootdorp TV.

Online speedmeet

Via de website http://www.taalistoekomst.nl melden inwoners zich aan voor een online speedmeet op dinsdagavond 18 mei om 19:30 uur. Geïnteresseerden spreken actieve vrijwilligers over hun ervaring. Nieuwe vrijwilligers komen zo meer te weten over de verschillende projecten van de organisaties. Zij kiezen hierna wat het beste bij hen past. Denk bijvoorbeeld aan de VoorleesExpress, ondersteuning bij huiswerk en taalmaatjes voor jong en oud. Maar ook taalgroepen en begeleidingstrajecten naar werk voor inwoners.

Meer informatie over de campagne en de aangesloten organisaties is te vinden via de website taalistoekomst.