Taallunch bij bibliotheek

De taallunch bij de bibliotheek werd bezocht door ongeveer vijftig mensen. Vrijwilligers en deelnemers kwamen bijeen om nieuwe mensen te leren kennen. Dit initiatief kwam vanuit het Taalhuis Oostland, Participe vluchtelingenbegeleiding Pijnacker-Nootdorp en stichting DOEL. Het Taalhuis organiseert veel activiteiten om mensen bij elkaar te brengen. De lunch  op woensdag stond in het teken van de week van de alfabetisering, want in Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en rekenen.