In totaal hebben 255 mensen de vragenlijst ingevuld over “Hart van Nootdorp”

In een digitale vragenlijst van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn de meningen, wensen en ideeën van omwonenden, sporters, ouders, medewerkers of andere betrokkenen over het gebied gevraagd. Door het projectteam werden vragen gesteld die richting geven aan de visievorming, maar er was ook ruimte om eigen vragen, suggesties en ideeën te delen.

Uitkomsten:
Alle respondentgroepen vinden de combinatie van sport en kindcentrum de meest passende combinatie. Relatief vinden de bewoners die direct aan het plangebied wonen, ouders die kinderen brengen naar Jan Janssenhal en het kindcentrum een combinatie van sport, kindcentrum én wonen minder passend dan andere respondenten. Onder de optie anders wordt relatief vaak de combinatie kindcentrum en wonen genoemd maar deze optie is overall minder gegeven dan de aangereikte antwoorden.

Woningtype
Op de vraag welke woningen de respondent graag terug ziet in het plangebied voor jongeren en ouderen wordt het minst vaak grote koop en huur appartementen genoemd. Goedkope huur en koop heeft de voorkeur. Voor nieuw te bouwen appartementen wordt betaalbaarheid het belangrijkste criterium gevonden. Levensloopbestendigheid, een eigen parkeerplek en duurzaamheid zijn eveneens criteria die hoog scoren.

Wat doet de gemeente met de uitkomsten?
De uitkomst van de enquête wordt gebruikt om de ambities voor het gebied verder vorm te geven. De uitkomst van de enquête vormt samen met de uitgangspunten van de raad, het gemeentelijk beleid en de ruimtelijke analyse de input voor de Nota van Uitgangspunten. In deze nota worden de kaders en uitgangspunten vastgelegd voor de uiteindelijke gebiedsvisie. We proberen bij het  opstellen van de nota zoveel mogelijk rekening te houden met de uitkomsten van de enquête, maar kunnen niet garanderen dat alles wordt overgenomen. De nota wordt in november voorgelegd aan de raad.

(Foto uit archief Pijnacker-Nootdorp.tv: Brandweergebouw welke valt binnen het gebied “Hart van Nootdorp”)