Trots boos over nieuwe verhoging Avalex

In 2015 is er besloten om het afval in onze gemeente op een andere manier op te halen. Met het gescheiden ophalen van het afval wil de gemeente minder restafval over houden. Eerst zou er een proef worden gedaan met een aantal wijken om het vervolgens per wijk uit te rollen. Een doorslaggevend argument destijds was dat het nieuwe inzamelen onze inwoners geld zou opleveren. 40 euro om precies te zijn. Dit ging erin als zoete koek en iedereen, behalve Trots, was destijds voor.

Meerdere verhogingen

Nu 5 jaar later, zijn er al meerdere verhogingen geweest in het tarief van Avalex. In de laatste begroting heeft de raad nog wel de voorgestelde verhoging eenmalig iets verlaagd, maar nu is er alweer een nieuwe verhoging aangekondigd. In de begroting is te lezen dat de kosten in 4 jaar tijd met 45 procent gaan stijgen. Dat is voor Trots onacceptabel.

Pijnacker-Nootdorp TV sprak met Harald van Zielst, fractievoorzitter TROTS Pijnacker-Nootdorp:

“Alle doelstellingen die in 2015 omtrent de nieuwe manier van afval inzamelen zijn gesteld, worden niet gehaald. Het zou bovenal goedkoper worden en dat gebeurt niet. De nieuwe manier van inzamelen roept veel vraagtekens op, inwoners weten niet waar ze aan toe zijn.”

Versnelde uitrol

Het plan om per wijk uit te rollen is inmiddels ook van tafel. In Delfgauw is er nog veel verzet geweest naar aanleiding van de eerste uitrol. Daar is ook gezorgd voor een beter plan. “Er is een paar jaar geleden nog wel een tussenanalyse geweest bij de twee wijken waar de nieuwe manier van inzamelen als proef heeft gedraaid. Helaas is er nooit een eindevaluatie geweest”, laat de fractievoorzitter weten. “Er wordt nu versneld uitgerold zonder dat het duidelijk is of deze manier van inzamelen ook echt gaat werken. De rest van de gemeente krijgt hier geen kans voor”.

Veel uitleg nodig bij afval scheiden

Een ander punt is dat het afval scheiden zeer lastig is geworden. Welk plastic mag nou wel in het plastic afval en welk niet. Het wordt ook constant aangepast. En als het te moeilijk wordt gaat men het ook niet meer doen.
Harald van Zielst: “Ik sprak laatst een echtpaar dat altijd heel milieubewust met het scheiden van afval omgaat”. Zelfs zij snappen er nu weinig meer van, zo ingewikkeld is het geworden”.

Inmiddels heeft Avalex geïnvesteerd in campagnes en communicatiemedewerkers om het begrijpelijk te maken. Maar dat levert ook weer extra kosten op. “En dat spreekt het uitgangspunt uit 2015 om het juist goedkoper te maken weer tegen”, aldus van Zielst.

Anders inzamelen

Trots is en blijft van mening dat het inzamelen op een andere manier moet worden gedaan dan is voorgesteld in 2015. Het nascheiden van afval wordt steeds efficiënter, waardoor ook de opbrengsten hoger zullen worden.

Harald van Zielst: “De uiteindelijke winst is niet rendabel genoeg door aan de bron te scheiden. Bovendien zorgt vooraf scheiden (omgekeerd inzamelen) ook voor veel meer bewegingen van grote vuilniswagens door ons dorp. Dat kost ook allemaal geld dat direct wordt doorberekend aan de inwoners. Kortom, het wordt hoog tijd om anders naar onze afvalinzameling te kijken.”