Trots is blij met toezegging over praktijkonderwijs

De fractie van Trots in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is erg blij met de toezegging van wethouder José van Egmond (Onderwijs), dat zij zich blijft inzetten voor praktijkonderwijs in de gemeente. De wethouder zegde dit afgelopen week toe naar aanleiding van een motie die door de fractie was ingediend.

In de motie had Trots aan het college gevraagd om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een lokale praktijkschool of eventueel een dépendance van een praktijkschool uit een andere gemeente. Dit naar aanleiding van het verwerpen door de gemeenteraad van het voorstel om een VMBO in Nootdorp te vestigen.

De wethouder reageerde al tijdens de beraadslagingen zo positief op het verzoek van Trots, dat de fractie het uiteindelijk niet nodig vond om de motie nog in stemming te laten brengen.