Trots: nieuw onderzoek nodig naar ondernemersfonds

De fractie van Trots in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp wil een nieuw en onafhankelijk onderzoek naar de behoefte van ondernemers in de gemeente aan het Ondernemersfonds. De enquête die het bestuur van het Fonds  heeft laten uitvoeren heeft een veel te lage respons opgeleverd. Nog geen tien procent van de ondernemers reageerde op de vragenlijst. Dat resultaat vindt Trots te klein om een goed beeld te kunnen krijgen van wat er onder de ondernemers leeft.

De gemeenteraad moet komende donderdag een besluit nemen over voortzetting van het Ondernemersfonds. Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de oordeelsvormende vergadering van de raad waren er vanuit verschillende fracties al kritische vragen over het onderzoek.

Trots wil nu nog geen definitief besluit over verlenging van het fonds met vijf jaar, ook al omdat het fonds destijds met grote moeite tot stand is gekomen. De fractie wil een korte verlening met een of twee jaar, om ruimte te scheppen voor een nieuw en onafhankelijk onderzoek. De fractie dient donderdagavond een motie en een amendement op het raadsvoorstel in.

Het Ondernemersfonds wordt financieel gevoed door een opslag op de OZB voor bedrijven. Dat geld is vervolgens beschikbaar voor winkelcentra, bedrijventerreinen en dergelijke voor bijvoorbeeld beveiliging, feestversiering in december en promotie-activiteiten die ondernemers willen uitvoeren.