Trots teleurgesteld over besluit raad rond subsidies

De fractie van Trots in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is er teleurgesteld over dat ze vorige week geen medestanders heeft gekregen in haar kritiek op het subsidiebeleid voor maatschappelijke voorzieningen. Als enige stemde Trots tegen het zogenaamde subsidiebeleidskader, omdat het volgens de fractie te ingewikkeld is voor instellingen om subsidie aan te vragen door de strikte en verwarrende regels die de gemeente hanteert. Ook is de beschikbare subsidie in 2013 flink verlaagd.

Trots probeerde afgelopen week om ook andere raadsfracties mee te krijgen om het beleidskader te veranderen. Ook diende de fractie een motie in waarmee het college werd verzocht terug naar de raad te komen als de subsidiepot bijna op zou raken. Ook voor die motie waren bij de andere leden van de gemeenteraad geen voorstemmers te vinden.

Pijnacker-Nootdorp geeft in 2017 overigens behoorlijk wat geld uit aan subsidies voor maatschappelijke voorzieningen. Daar is in totaal bijna 4 miljoen euro voor begroot. Grote ontvangers zijn bibliotheek Oostland, Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland, de SWOP, Stichting PePijn, Stichting Kwadraat en MEE Zuid-Holland Noord.