Trots wil zwaar bezuinigen

De fractie van Trots in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp wil zwaar bezuinigen op het gemeentelijke overheidsapparaat.  Aan bestuur en dienstverlening en op overhead wil de fractie komend jaar 2,2 miljoen minder uitgeven. Waar precies op kan worden bezuinigd, dat moet het college van B & W maar uitzoeken, samen met het ambtenarenapparaat. “Want zij weten precies waar het goedkoper kan”, aldus fractievoorzitter Harald van Zielst. Hij heeft op het laatste moment, vlak voor behandeling van de begroting vanavond in de gemeenteraad, een tegenbegroting opgesteld.

Trots vindt dat het gemeentebestuur van Pijnacker-Nootdorp op veel te grote voet leeft. “Het college heeft een soort feestbegroting ingediend. Het lijkt alsof het een sluitende begroting is en of er zelfs geld overblijft. Maar als je goed leest zie je dat er een tekort is van ruim 7 miljoen, en dat tekort wordt verdoezeld met grote onttrekkingen uit de reserves.”

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp behandelt de begroting vanaf 19 uur vanavond. Trots heeft aangekondigd dan zeven amendementen en een motie in te zullen dienen. Een daarvan gaat dus over een grote besparing op de gemeentelijke uitgaven.  Van Zielst vindt het echter niet nodig om aan te geven waar dan precies op bespaard kan worden. “Als je een tekort hebt van zeven miljoen, dan heeft het college zelf de verantwoordelijkheid om te snijden in de uitgaven. Dat hoeven wij niet voor ze te doen.” De fractievoorzitter is niet bang dat een bezuiniging van ruim miljoen betekent dat er ambtenaren weg moeten. “Nee hoor, dat is niet nodig. Er zijn heel veel projecten waar je op kunt besparen en ook op alles wat maar extern wordt ingehuurd. Voor elk stukje ruimtelijke ordening bijvoorbeeld wordt een duur extern bureau in de arm genomen, terwijl ze zelf genoeg deskundige ambtenaren hebben.” Hij vindt dat het college zelf maar ‘in zijn eigen portemonnee moet kijken’: “Ze weten zelf wel waar de meest kritische punten liggen.”

Minder woningen bouwen

Behalve de grote bezuiniging op de gemeentelijke uitgaven wil Trots ook andere punten bereiken vanavond. Zo wil de fractie een miljoen euro extra uittrekken om jongeren aan een huis te helpen en meer sociale huizen te bouwen. Maar daarnaast wil de fractie niet méér woningen bouwen in de komende jaren, maar juist minder. Een aantal bouwprojecten kan wat Trots betreft worden geschrapt, omdat Pijnacker-Nootdorp zijn dorpse karakter zou verliezen en omdat er volgens de fractie grote afschrijvingen zijn op de grondexploitaties.

Trots wil ook de lasten voor de inwoners verminderen. De fractie wil 400.000 uit de algemene middelen halen om elk huishouden 20 euro lastenverlichting te kunnen geven. Tenslotte trekt Trots in zijn tegenbegroting nog 100.000 euro uit voor het houden van een referendum onder de bevolking, en 10.000 euro voor eenmalige culturele activiteiten op het Raadhuisplein.

Trots heeft zijn tegenbegroting en de amendementen vanmiddag naar de andere raadsfracties gestuurd. “Ik zit nu te wachten op de reacties, omdat we voor onze amendementen misschien nog wel mede-ondertekenaars krijgen.” Gek veel vertrouwen lijkt Van Zielst overigens niet te hebben op de goede afloop vanavond. “Ach, ik ga sowieso helemaal afgeschoten worden”, zegt hij met gevoel voor realisme.