Uitgestelde lintjesregen in Pijnacker-Nootdorp

Op vrijdag 24 april kon de Lintjesregen niet doorgaan vanwege het coronavirus. Daarom werd deze uitgesteld tot..vrijdag 3 juli!

Uitstel maar geen afstel

De Lintjesregen zou later worden gehouden, op een moment waarop er weer bijeenkomsten mogen worden georganiseerd. In heel Nederland is dit op dezelfde dag. De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft bepaald dat dit vrijdag 3 juli is.

Lintjes overhandigd in plaats van opgespeld

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis heeft burgemeester Francisca Ravestein de gedecoreerden hun versierselen overhandigd. De 1,5 meter afstandsregel maakte het opspelden er niet makkelijker op. Daarom werden aan zes inwoners de versierselen overhandigd behorend bij Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De Ridders

Dit zijn uit Nootdorp mw. W.J.F. Bubbert en mw. J.M.W. van Hagen-Uphus; uit Pijnacker mw. C.A. Slob-de Bruin, dhr. J.A. van den Berg en dhr. J.P. Mensink; uit Delfgauw dhr. R.S. Hofman. Dhr. H.J. van der Waal uit Nootdorp ontvangt de versierselen behorend bij Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Vandaag worden in heel Nederland in totaal 3060 mensen geëerd. De meesten krijgen een lintje omdat ze zich al jaren als vrijwilliger inzetten in hun dorp of stad.

Van harte gefeliciteerd!

(Foto: Cok van den Berg)