Uitreiking certificaat Statushouders naar werk door wethouder Minderhoud

Statushouders op weg naar werk

Op donderdag 6 juli ontvingen 9 statushouders uit handen van wethouder Bernard Minderhoud het certificaat “Statushouders naar werk”. Zij waren de eerste statushouders in onze gemeente die deze training hebben gevolgd.

In de trainingen werd aandacht besteed aan de gewoonten op de werkvloer in Nederland, talenten en capaciteiten die nodig zijn voor bepaalde beroepen, jezelf presenteren e.d.. Ook werden er bezoeken aan diverse lokale werkgevers en instellingen gebracht. Momenteel worden de deelnemers individueel gecoacht om de stap naar werk te kunnen zetten.

Na de zomer start een tweede groep met dit traject.