Venijnig debatje over bezoek aan de dierenarts

Gemeenteraadslid Carla van Viegen (Partij voor de Dieren) en wethouder Bernard Minderhoud (Gemeentebelangen) gingen donderdagavond tijdens de oordeelvormende raadsvergadering met elkaar in de clinch over het voorstel van Van Viegen om inwoners met een laag inkomen de kans te geven eens per jaar met een huisdier naar de dierenarts te gaan. Ook wilde het raadslid weten of vanuit de bijzondere bijstand een dure operatie door de dierenarts zou kunnen worden vergoed, als die nodig zou zijn.

De wethouder ging tijdens de behandeling van de nota armoedebeleid en het beleidsplan schuldhulpverlening nauwelijks in op die vraag. Hij vond dat de Partij voor de Dieren daarvoor maar een motie of amendement zou moeten indienen tijdens de besluitvormende vergadering van volgende week.

Het kwam de wethouder op een venijnig debatje te staan, omdat Van Viegen met dat antwoord geen genoegen wilde nemen. Ze probeerde de wethouder alsnog een opvatting te ontlokken, maar die gaf geen krimp. En toen het raadslid hierover door wilde debatteren, greep voorzitter Ilona Jense in door haar af te kappen. Het onderwerp komt dus volgende week terug via een motie of amendement.

Pinopas

Ook de wens van enkele fracties om voor de inwoners een kortingspas in te voeren leverde wat debat op. In het verleden was wel gesproken over een zogenaamde Pinopas, maar Manuela Bijl (Eerlijk Alternatief) vond dat Pijnacker-Nootdorp beter zou kunnen aansluiten bij de Rotterdampas, die steeds breder wordt gebruikt voor allerlei kortingsregelingen.

De wethouder legde uit dat het college er bewust voor heeft gekozen om zo’n pas niet in te voeren, omdat dat veel geld kost dat dan niet meer voor andere dingen gebruikt kan worden. Aansluiten bij de Rotterdampas zou de gemeente zo’n 40.000 euro kosten. Dat zou dan bijvoorbeeld ten koste van het budget gaan voor het jeugdsport- en cultuurfonds. “En we houden liever ook nog wat geld over voor aanvullende maatregelen. Als we voor die Rotterdampas kiezen, dan kan dat niet meer.”

Bijl betoogde dat zo’n kortingspas niet alleen ten goede komt van inwoners die het financieel moeilijk hebben. Alle inwoners zouden ervan kunnen profiteren. “Inwoners met een inkomen boven een bepaalde grens betalen dan 60 euro per jaar voor die pas, en mensen in armoede vijf euro.” Eerlijk Alternatief komt hierover ook met een voorstel, zo kondigde Bijl alvast aan. Ook komt er volgende week een motie van Wineke ’t Hart (GroenLinks) over de inzet van zogenaamde schuldhulpmaatjes: vrijwilligers die een inwoner of een gezin in een schuldsituatie kunnen begeleiden.