Verkeersonderzoek Ackerswoude

In de wijk Ackerswoude komt een nieuwe school en mogelijk een gezondheidscentrum. Bewoners van de wijk hebben hun bezorgdheid uitgesproken over de inrichting van de wegenstructuur. Een verkeerskundig bureau heeft daarom onderzoek verricht naar de verkeerssituatie rond dit gebied.

Inhoud onderzoek
Bureau de Groot Volker heeft het onderzoek uitgevoerd. In het onderzoek wordt ingegaan op verschillende varianten, de gemeentelijke variant, de variant die is aangedragen door bewoners en twee nieuwe varianten. Uiteindelijk wordt er een advies gegeven over welke variant het beste gekozen kan worden. Naast de verkeerssituatie rondom de school wordt in het onderzoek ook aandacht besteed aan het type aansluiting van de Monnikenweg en de Klapwijkseweg, het type profiel van de Monnikenweg en het type knip in de Monnikenweg.

Vervolg
In september organiseert de gemeente een brede inloopavond, waarvoor de gehele wijk wordt uitgenodigd. Hier zal de terugkoppeling plaatsvinden van de uiteindelijke keuze voor een variant.

Het onderzoek is te downloaden op de website van de gemeente.