Vervolgonderzoek GGD Haaglanden naar gedrag bij bestrijding coronavirus

De overheid roept ons op om ons te blijven houden aan de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Donderdag 28 mei is er een vervolgonderzoek gestart naar de gedragsmaatregelen en het welbevinden tijdens de coronacrisis. Het onderzoek wordt gedaan vanuit GGD Haaglanden, samen met andere GGD’en, en voert het uit in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland. Je kan meedoen tot en met maandag 1 juni via onderstaande link:

https://research2evolve.datacoll.nl/ilpvnkmdyo?l=nl

Waarom dit onderzoek?

Het onderzoek wordt uitgevoerd om beter te begrijpen wat mensen vinden van de maatregelen, wat de drijfveren zijn om zich eraan te houden en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met de mensen in Nederland gaat in deze tijd waarin corona dagelijks onderwerp van gesprek is.
Als we weten waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen en hoe het met ze gaat, dan kan de overheid beleid ontwikkelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Daarvoor stelt de overheid gedragsmaatregelen vast. Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. We onderzoeken of de communicatie goed en effectief is, of dat we iets moeten aanpassen. En ook wat het effect van de maatregelen is op gezondheid en welzijn van iedereen. Hoe beter we dit alles weten, hoe beter we in Nederland samen onze weg hierin kunnen vinden.

Samenwerking

GGD Haaglanden voert het onderzoek uit, in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland en de wetenschappelijke adviesraad van het RIVM. Deze raad bestaat uit top-experts in de gedrags- en communicatiewetenschappen.

De resultaten van de eerste ronde van het onderzoek zijn te bekijken op de online gezondheidsmonitor. https://gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/themas/coronavirus/