Vervolgvragen over doodgebeten zwaan

De fractie van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp is zeer teleurgesteld over de summiere antwoorden van het college van B & W op de schriftelijke vragen over de doodgebeten zwaan, eind december. Fractievoorzitter Carla van Viegen laat het er niet bij zitten: zij heeft nu vervolgvragen aan het college van B & W gesteld.

De kwestie draait om een zwaan die op 29 december in het weidegebied in Oude Leede was doodgebeten door een loslopende hond. De dierenpartij had naar aanleiding daarvan onder meer aan het college gevraagd welke maatregelen men denkt te kunnen treffen om zo’n incident te kunnen voorkomen. Burgemeester Ravestein antwoordde namens het college vrij kort: “Geen.” Ook bleek uit de beantwoording dat er geen politieonderzoek is ingesteld.

Van Viegen vraagt nu of het college met haar van mening is dat een hond die zomaar een zwaan dood bijt, onvoldoende onder appèl staat van zijn baas en dat het dier bij een dergelijk ernstig incident een gevaar kan vormen voor de openbare orde en veiligheid, en tevens voor kinderen en volwassenen. Ook wil de fractie weten welke maatregelen het college gaat nemen als zo’n incident nog eens gebeurt terwijl de eigenaar van de hond bekend is, zoals een muilkorfgebod.

De Partij voor de Dieren wil alsnog weten of er overleg met de politie is geweest en waarom er geen nader onderzoek wordt gedaan. De fractie wijst er op dat met het incident sprake is geweest van overtreding van de Flora- en Faunawet (sinds 1 januari: Wet natuurbescherming).